شما می توانید با ورود به لینک زیر در وبسایت رسمی شرکت دیوتر آلمان، نام بازرگانی چمانچی به عنوان نمایندگی فروش و عاملیت توزیع در کشور ایران را ببینید

https://www.deuter.com/DE/en/international-distributors.html

 

نامه اعطاء نمایندگی انحصاری دیوتر