آدرس : تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به طالقانی – کوچه گوهر -پلاک ۲۸ – طبقه اول

NO 28, Gowhar Alley , Shariati ST , Tehran , Iran

 

تلفن: ۷۷۵۰۰۰۲۰-۰۲۱                    ۰۰۹۸۲۱۷۷۵۰۰۰۲۰

مدیریت فروش : آقای علی نصیری  ۰۰۹۸۹۱۲۸۰۴۸۸۶۲